Estruços: 
La nostra granja es caracteritza per tenir moltes espècies d' animals dels més nostrats fins als més estranys. Totes les espècies tenen una fitxa informativa on se n'explica les curiositats i les característiques.

estrucos