Taller d' energies renovables: 
Treballem amb les energies alternatives i els biocombustibles. En podem estudiar el funcionament a la nostra instal·lació de producció d' energia solar fotovoltaica i en una planta de producció de biodièsel. Analitzarem els avantatges que ofereixen aquests tipusd' energia a la nostra societat.

 energies