Les dinàmiques per a les empreses són un nou servei de la Manreana que consisteix en un seguit d' activitats que tenen l' objectiu de disminuir l'estrès del treball i afavorir les relacions interpersonal en el món laboral. Per mitjà de diverses tècniques i dinàmiques, s' enforteixen les relacions de grup i s' afavoreixen l' autoestima i la reducció de tensions personals.

Participar d' aquestes activitats és tenir cura de la salut del grup. 

Les dinàmiques per a empreses són una formació poc coneguda però alhora emergent en el noster país. En altres països ja tenen una relevància important. Estem convençuts de la importància d' aquest tipus de formació ja que roporcina un enfortiment de le relacions humanes. El rendiment al treball està directament lligat a l' estat anímic del treballador. Sentir-se valorat i integrat al grup on dediquem la major part de les hores de la nostra vida beneficia la salut laboral.
De totes maneres, cada grup és diferent, té les seves pròpies limitacions i virtuts. Per això, quan sol.liciteu aquest servei, el nostre equip farà un diagnòstic sobre l'estat del grup per assolir uns objectius determinats per mitjà d' unes activitats específiques. Les dinàmiques per a empreses són activitats no només recomanables per a grups laborals, sinó que ho són per a qualsevol mena de grups: equips de monitors, grups d' amics, col.lectius i associacions, etc. 

Algunes activitats:
-jocs de rol
-activitats de coneixença
-Activitats per perdre la vergonya.
-Gimcames de cooperació

activitats