Camps de joc i acampada : 
Tenim un parell de prats per fer-hi jocs de rol i acampades.

joc